A jelentkezési lapot folyamatosan be lehet nyújtani.

 

1.Színész  (színházi és filmszínész) - 2 éves képzés

 Színészhallgatóink a második évtől kezdve részt vesznek a Jókai Színház produkcióiban, kisebb-nagyobb szerepekben, olykor asszisztensi, súgói is feladatokat is ellátnak. Ezenkívül lehetőségük van különböző megyei, városi és egyéb rendezvényeken önállóan is fellépni.

A színész képzésben a hallgató előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képessé válik színpadi és filmes alkotó folyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatot alkotói szándékkal és megfelelő technikai színvonalon ellátni.

·         ismerni és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel- és szabályrendszerét

·         elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak alkalmazásával, a rendezői utasítások betartásával, szerepet alkotni

·         a színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat ellátni

·         színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátszani, megjeleníteni színpadi előadás, filmfelvétel során

 

2. Színész (Szakképesítés-ráépülés) - 1 éves képzés, előfeltétel a Gyakorlatos színész végzettség

A gyakorlatos színész  (színházi és filmszínész), 2 éves képzés elvégzése után szakképzés-ráépüléssel Színész szak végezhető el, így megerősítve szakmai tudását szerezhetnek még nagyobb tapasztalatot a hallgatók a színész pályán. A Színész olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.  

 

3. Színházi táncos 2 éves képzés

 A táncművészet teljes spektrumát oktatjuk balett termünkben. A táncosok szintén részt vesznek a Jókai Színház egyes produkcióiban.

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

A szakokon - a szigorúan vett szakmai képzés mellett - többek között esztétikát, dráma- és színháztörténetet, dramaturgiát, művészettörténetet, hangképzést, beszédtechnikát, éneket, táncot és színpadi mozgást, díszlet-és jelmeztörténetet tanítunk, színpadtechnikát, anyagismeretet, elektrotechnikát, videotechnikát és hangtechnikát tanítunk.

A Színitanház tanulói folyamatosan a gyakorlatban hasznosítják az elméleti tudnivalókat, célunk az, hogy olyan színházi szakembereket neveljünk ki, akik önállóan is képesek saját területükön tevékenykedni, minden színházi rendszerben vagy akár a TV – film-és rendezvényiparban is megállják a későbbiekben a helyüket. Képzéseink összhangban állnak az európai képzési normákkal, így végzett diákjaink számára az elhelyezkedés a külföldi helyszíneken sem lehetetlen.

4. Színház- és rendezvénytechnikus 5 0413 16 14

Kreatív kultúra és művészeti ágazat

Érettségi utáni két éves technikusi szakmai oktatás.

Választható szakmairányok:

Színpadi hangtechnikus

Színpadi világítástechnikus

Színpadi vizuáltechnikus

Színpadtechnikus

A színpadi technika mellett, a hang- és fénytechnika rejtelmeibe kapnak beavatást. Ez a képzés kiterjed a színpad mozgatására, a forgó, a zsinórpadlás kezelésére, színházi előadások teljes kiszolgálására, valamint az előadások kép – hang rögzítésének– feldolgozásának munkafázisaira is, a Színitanház saját stúdiójában. Ezen kívül a Színitanház színész, táncos és design szakos hallgatói vizsgaelőadásainak műszaki kiszolgálása is feladatuk, másodévesként pedig a Jókai Színház produkcióiban önálló feladatokat is kapnak.

A színház- és rendezvénytechnikus az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény szakági szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása.

Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.

Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.